skip to Main Content
0478 670 504

ONKOSTEN & ERELONEN

TRANSPARANTIE OVER ERELONEN & ONKOSTEN

De onkosten- en ereloontarieven worden tijdens de eerste consultatie gedetailleerd toegelicht en vervolgens schriftelijk bevestigd.

Tijdens de looptijd van het dossier worden op regelmatige basis provisiefacturen uitgeschreven. De eindafrekening volgt bij de afsluiting van het dossier.

Mogelijks heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten (bvb. in verband met een wagen, in het kader van de brandverzekering of de familiale verzekering,…). In dat geval informeren wij bij de rechtsbijstandverzekeraar of die de onkosten en erelonen ten laste neemt.

ERELONEN

De erelonen worden volgens uurtarief aangerekend, wat wil zeggen dat de bestede tijd – niet meer en niet minder – in rekening wordt gebracht, waarop een btw-tarief van 21% van toepassing is.

De bestede tijd – voor consultaties en telefonische besprekingen, opzoekingen, redactie van brieven, dagvaardingen, conclusies en dergelijke, dossierstudie, pleidooien, bijstand bij expertises,… – wordt gedetailleerd bijgehouden in prestatielijsten, waarvan de cliënt op regelmatige basis kopie ontvangt.

ONKOSTEN

De onkosten worden volgens forfaits aangerekend per pagina, kopie, kilometer,… waarop een btw-tarief van 21% van toepassing is.

Deze worden eveneens in detail vermeld op de prestatielijsten.

Back To Top